1. tg

  tg, äldre beteckning för tangens.
 2. TG

  TG, nationalitetsbeteckning för Togo samt beteckning för motorfordon från detta land.
 3. Togo

  Togo, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 4. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 5. funktionalanalys

  funktionalanalys, sammanfattande benämning på metoder, vanligen med en klart geometrisk och algebraisk karaktär, som renodlats ur den matematiska analysen och har ett brett användningsområde inom denna.
 6. amorfa material

  amorfa material, material som har en icke kristallin atomär uppbyggnad.
 7. Achilles

  Achilles, småplanet nr 588 (ursprunglig beteckning 1906 TG), upptäckt 1906 av Max Wolf ( 1863–1932) vid observatoriet i Heidelberg som den första av Trojanerna.
 8. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 9. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 10. språkvetenskap

  språkvetenskap, forskningen och den organiserade kunskapen om språk och användningen av språk.