1. Tianjin

  Tianjin, Tientsin, stadskommun i östra Kina; 11 300 km2, 15,5 miljoner invånare (2016).

 2. Tian

  Tian, annat namn på Shangdi, ”Den högste härskaren” (Gud kallas av katolikerna i Kina Tian, av protestanterna Shangdi, vilket lett till en viss förvirring).
 3. Tian

  Tian , himmel i materiell och fysisk bemärkelse (motsats: ’jorden’) eller detsamma som det svenska ordet ’naturen’.
 4. Tian

  Tian , annat ord för ming (’öde’), symboliserande de händelser i livet som människan inte har kontroll över.
 5. Tian Shan

  Tian Shan, bergskedja i nordvästra Kina, sydöstra Kirgizistan, östra Uzbekistan och sydöstra Kazakstan.

 6. tianjinmattor

  tianjinmattor, tientsinmattor, handknutna mattor från staden Tianjin i östra Kina.
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. dao

  dao, tao, grundläggande begrepp i kinesiskt tänkande från tidig klassisk tid till våra dagar.
 9. Kazakstan

  Kazakstan, Kazachstan, stat belägen mellan Kaspiska havet och Altajbergen.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.