1. Tian Shan

  Tian Shan, bergskedja i nordvästra Kina, sydöstra Kirgizistan, östra Uzbekistan och sydöstra Kazakstan.

 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. dao

  dao, tao, grundläggande begrepp i kinesiskt tänkande från tidig klassisk tid till våra dagar.
 4. Kazakstan

  Kazakstan, Kazachstan, stat belägen mellan Kaspiska havet och Altajbergen.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 7. Tian

  Tian, annat namn på Shangdi, ”Den högste härskaren” (Gud kallas av katolikerna i Kina Tian, av protestanterna Shangdi, vilket lett till en viss förvirring).
 8. Tian

  Tian , himmel i materiell och fysisk bemärkelse (motsats: ’jorden’) eller detsamma som det svenska ordet ’naturen’.
 9. Tian

  Tian , annat ord för ming (’öde’), symboliserande de händelser i livet som människan inte har kontroll över.
 10. Uzbekistan

  Uzbekistan, stat i Centralasien.