1. Tias Eckhoff

  Eckhoff, Mathias (Tias), 1926–2016, norsk industridesigner.

 2. Torstein Einang Eckhoff

  Eckhoff, Torstein Einang, 1916–93, norsk rättsvetenskapsman, professor vid Oslo universitet från 1957.
 3. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 4. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.