1. tickor

  tickor, ett stort antal arter basidsvampar i flera olika ordningar som har det gemensamt att sporerna bildas i porer på fruktkroppens undersida.
 2. tick

  1tick subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tick-et
  Svensk ordbok
 3. tick

  2tick interj.
  Svensk ordbok
 4. tick-borne encephalitis

  tick-borne encephalitis, detsamma som TBE.
 5. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 6. TBE

  TBE, tick-borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation, en form av hjärninflammation (encefalit) hos människa, som orsakas av fästingburet encefalitvirus.
 7. tick-tack

  1tick-tack [tik`- el. med två huvudtryck] subst. ~et ORDLED: tick--tack-et
  Svensk ordbok
 8. tick-tack

  2tick-tack [tik`- el. med två huvudtryck] interj.
  Svensk ordbok
 9. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 10. ticka

  2tick`a subst. ~n tickor ORDLED: tick-an
  Svensk ordbok