1. tid

  tid, begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid från framtid.
 2. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 3. tidigmodern tid

  tidigmodern tid, en sedan 1990-talets början vanlig benämning på den epok som faller mellan början av nya tiden ca 1500 och franska revolutionen 1789.
 4. Ny Tid

  Ny Tid, socialdemokratisk tidning, utgiven i Göteborg 1892–1966, från 1899 med sex (periodvis sju) nummer per vecka (endagstidning 1964).
 5. medeleuropeisk tid

  medeleuropeisk tid, MET, den zontid som används i Sverige och i andra europeiska länder kring meridianen vid 15° östlig längd. (se textruta).

 6. västeuropeisk tid

  västeuropeisk tid, detsamma som GMT (Greenwich Mean Time), den zontid som ligger en timme efter medeleuropeisk tid.
 7. borgerlig tid

  borgerlig tid, även kallad Sveriges gemensamma borgerliga tid, äldre benämning på den zontid som används i Sverige.
 8. förklassisk tid

  förklassisk tid, arkaisk tid, i Greklands historia perioden från den historiska tidens början fram till den klassiska epoken, dvs. ca 700–480 f.Kr.
 9. subarktisk tid

  subarktisk tid, äldre benämning på ett tidsavsnitt i början av postglacial tid, ca 9500–8900 f.Kr., samt på den lagerföljd som avsattes under tidsavsnittet.
 10. lagstadgad tid

  lagstadgad tid, den tid inom vilken en rättslig åtgärd senast ska vidtas.