1. tidebön

  tidebön är ett antal bönegudstjänster vid bestämda tider under ett dygn, se tidegärd.
 2. salat

  salat, ṣalāt (arabiska), den islamiska tidebönen, som traditionellt utförs fem gånger om dygnet (se bönetider) och som föregås av bönekallelsen ( adhan).
 3. wudu

  wudu, wuḍūū, tvagningsritual före de fem dagliga tidebönerna inom islam.
 4. proprium

  proprium, liturgisk term för de delar av mässa och tideböner vilkas texter växlar med kyrkoåret, t.ex. Introitus, epistel och evangelium.
 5. prim

  prim, tidebön vid ”första timmen” (kl. 6 på morgonen), i romersk-katolska kyrkan avskaffad genom liturgireformen efter Andra Vatikankonciliet.
 6. al-Fatiha

  al-Fatiha, den första suran i Koranen.

 7. tidegärd

  tidegärd, eller tidebön, är ett antal bönegudstjänster vid bestämda tider under ett dygn.
 8. matutin

  matutin, den första av dagens bönestunder i tidegärden, ursprungligen hållen före gryningen.
 9. historia

  historia, liturgisk-musikalisk term för en omfångsrik genre av senmedeltida latinsk diktning som sjöngs vid vissa helgondagars tideböner.
 10. tertiärer

  tertiärer, gifta eller ogifta medlemmar av en ”tredje” orden inom Franciskanorden, Dominikanorden och Karmelitorden (alla företrädda i Sverige) samt några andra ordensfamiljer, t.ex. oblater (till skillnad från ”första” och ”andra” orden, dvs. de män respektive kvinnor som avlagt de tre klosterlöftena).