1. tidegärd

  tidegärd, eller tidebön, är ett antal bönegudstjänster vid bestämda tider under ett dygn.
 2. tidegärd

  ti`degärd subst. ~en ~er ORDLED: tide--gärd-en
  Svensk ordbok
 3. Laurentius Petri Sällskapet

  Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv, sammanslutning inom Svenska kyrkan, bildad 1941.
 4. officium

  officium (lat., ’förrättning’, ’uppgift’, ’tjänst’, i medeltidslat. även med betydelsen ’tidegärd’), detsamma som tidegärd; eller tidegärdens texter för en viss dag.
 5. korbön

  korbön, gemensam bön ( tidegärd), som förrättas i kloster, domkyrka eller kollegiatkyrka.
 6. tidebön

  tidebön är ett antal bönegudstjänster vid bestämda tider under ett dygn, se tidegärd.
 7. ters

  ters, enkel bönestund på förmiddagen, vanligen vid ”tredje timmen” (dvs. kl. 9), ingående i tidegärd.
 8. breviarium

  breviarium (latin, ’kort [dvs. ’komprimerad’] utgåva’, av brevis ’kort’), bok som innehåller alla texter för tidegärdens bönestunder.
 9. ordinarium

  ordinarium, de fasta beståndsdelarna i tidegärden.
 10. Benedictus

  Benedictus, liturgisk benämning på Sakarias lovsång, ”Välsignad är Herren, Israels Gud” (Lukasevangeliet 1:68–79).