1. tidning

  tidning, periodisk publikation, se dagstidning.
 2. tidningspapper

  tidningspapper, papper avsett för tryckning av dagstidningar.
 3. Tidningsstatistik AB

  Tidningsstatistik AB, TS, företag som kontrollerar tidningsupplagor, vilka årligen redovisas i bl.a. TS-boken och TS-tidningen.
 4. Tidningen Västsverige

  Tidningen Västsverige, centerpartistisk endagstidning, grundad 1949 i Uddevalla under namnet Västerbygden.
 5. Jakobstads Tidning

  Jakobstads Tidning, finlandssvensk, politiskt obunden ortstidning i Jakobstad 1898–2008, sexdagarstidning från 1945 och sjudagarstidning från 2000.
 6. Upsala Nya Tidning

  Upsala Nya Tidning, UNT, liberal morgontidning grundad 1890, sexdagarstidning från 1901, sjudagarstidning i tabloidformat sedan 2005.
 7. Tidning för idrott

  Tidning för idrott, Sveriges första betydande specialtidning för idrott, utgiven 1881–1919 (från 1898 som Ny tidning för idrott).
 8. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GHT, Handelstidningen, liberal sexdagarstidning 1832–1973, veckotidning 1974–84, därefter sjudagarstidning till nedläggningen februari 1985.
 9. Tidningen Ångermanland

  Tidningen Ångermanland, morgontidning i Härnösand, bildad 2000 genom sammanslagning av socialdemokratiska Nya Norrland i Sollefteå och moderata Västernorrlands Allehanda i Härnösand.

 10. Hudiksvalls Tidning

  Hudiksvalls Tidning, centerpartistisk sexdagarstidning, grundad 1909 av arbetslösa typografer som Hudiksvalls-Tidningen, nuvarande namn sedan 1986.