1. tidningsman

  ti`dningsman subst. ~nen tidningsmän, best. plur. tidningsmännen ORDLED: tid-nings--mann-en
  Svensk ordbok
 2. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 3. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.
 4. Mark Twain

  Twain, Mark, pseudonym för Samuel Langhorne Clemens, född 30 november 1835, död 21 april 1910, amerikansk författare och tidningsman.
 5. Lars Johan Hierta

  Hierta, Lars Johan, född 23 januari 1801, död 20 november 1872, tidningsman, bokförläggare, företagare och politiker, ledamot av Riddarhuset vid alla ståndsriksdagar från 1828, av andra kammaren 1866–72; jämför släktartikel Hierta.
 6. Hjalmar Branting

  Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och tidningsman; jämför släktartikel Branting.
 7. Medieombudsmannen

  Medieombudsmannen, egentligen Allmänhetens Medieombudsman, MObranschanknuten ombudsmannainstitution med uppgift att behandla anmälningar om avvikelser från god publicistisk sed i tidningar, tidskrifter och etermedier.

 8. Fredrik T Borg

  Borg, Fredrik Theodor, 1824–95, tidningsman och politiker.

 9. Jean Paul Marat

  Jean Paul Marat var en fransk tidningsman och politiker under franska revolutionen.
 10. Sten Selander

  Selander, Sten, 1891–1957, författare, tidningsman och botanist, från 1953 ledamot av Svenska Akademien.