1. tidsenlig

  ti`dsenlig adj. ~t ORDLED: tids--en-lig
  Svensk ordbok
 2. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 3. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 4. Fredrik I

  Fredrik I, född i Kassel 28 april 1676 (nya stilen), död 25 mars 1751 (gamla stilen), kung av Sverige 1720–51.

 5. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 6. epok

  epok, avgörande tidpunkt, vändpunkt; utgångspunkt för tideräkning, geologisk tidsenhet närmast under period och närmast över ålder.
 7. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 8. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 9. eon

  eon, geologisk tidsenhet av högsta rang, närmast över era.
 10. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.