1. tillägga

  tillägga [til`-] verb tillade tillagt, pres. tillägger ORDLED: till--lägg-er SUBST.: tilläggande; tillägg (till 1)
  Svensk ordbok
 2. OB-tillägg

  OB-tillägg, de lönetillägg som utgår vid arbete på obekväm arbetstid.
 3. Tillägg till Ester

  Tillägg till Ester, en rad fria utbroderingar av originaltexten i den grekiska versionen av Ester (Esters bok).
 4. Tillägg till Daniel

  Tillägg till Daniel, sekundära inskott i Daniels bok, bevarade i antikens grekiska översättningar.
 5. Tillägg till Gamla Testamentet

  Tillägg till Gamla Testamentet, en konfessionellt neutral benämning på de skrifter som i protestantisk tradition kallas apokryfa skrifter och som i romersk-katolsk och ortodox tradition kallas deuterokanoniska (se apokryfer).
 6. tillägg

  tillägg [til`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: till--lägg-et
  Svensk ordbok
 7. matpyramid

  matpyramid, en grafisk framställning av det rekommenderade dagliga intaget av livsmedel, införd på 1970-talet.
 8. ob-tillägg

  ob-tillägg [o`be- långt e] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ob--till-lägg-et
  Svensk ordbok
 9. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 10. GPRS

  GPRS, general packet radio service, tjänst inom digital mobiltelefoni.