1. tillägnan

  till`ägnan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: till--ägn-an
  Svensk ordbok
 2. tornada

  tornada, i provensalsk diktning benämning på refräng eller avslutande strof med tillägnan eller med sammanfattning av huvudtankarna.
 3. julklapp

  julklapp, ursprungligen namnet på en äldre inhemsk, svensk allmogesed, som bestod i att man vid jul kastade in en halmfigur, ett vedträ eller annan skämtgåva, försedd med en ofta satirisk vers eller tillägnan.
 4. dedikation

  dedikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-dik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. tillägna

  till`ägna verb ~de ~t ORDLED: till--ägn-ar SUBST.: tillägnande, tillägning; tillägnan
  Svensk ordbok