1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. tillägna sig

  till`ägna sig verb tillägnade tillägnat ORDLED: till--ägn-ar SUBST.: tillägnande; tillägnelse
  Svensk ordbok
 3. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.
 4. kunskap

  kunskap, fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet.
 5. Lev Vygotskij

  Vygotskij, Lev, född 5 november (17 november enligt nya stilen) 1896, död 11 juni (nya stilen) 1934, sovjetisk (rysk) psykolog.
 6. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 7. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).
 8. Pierre Bourdieu

  Bourdieu, Pierre, 1930–2002, fransk sociolog och kulturantropolog.
 9. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 10. Hanoi

  Hanoi, Ha-nôi, huvudstad i Vietnam; 3,4 miljoner invånare (2017).