1. tillämpad psykologi

  tillämpad psykologi, verksamhet som använder kunskaper i psykologi för att lösa praktiska problem, ursprungligen urval och placering av personal, inte minst inom försvaret.
 2. tillämpad konst

  tillämpad konst, äldre benämning på brukskonst.
 3. tillämpad mekanik

  tillämpad mekanik, ingenjörsvetenskap byggd på teoretisk mekanik och matematik.
 4. tillämpa

  tillämpa [til`-] verb ~de ~t ORDLED: till--lämp-ar SUBST.: tillämpande, tillämpning
  Svensk ordbok
 5. Dalai lama

  Dalai lama, benämning på Tibets religiösa och politiska överhuvud.

 6. blandekonomi

  blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer.
 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. kultur

  kultur, odling, bildning.
 10. fraktionerad destillation

  fraktionerad destillation, metod att i en kolonn separera en blandning av ämnen i fraktioner med olika flyktighet.