1. tillämpning

  tillämpning [til`-] subst. ~en ~ar ORDLED: till--lämp-ning-en
  Svensk ordbok
 2. tillämpningsprogram

  tillämpningsprogram, datorprogram som utnyttjas direkt av brukaren, till skillnad från systemprogram.
 3. tillämpningsföreskrift

  tillämpningsföreskrift [til`-] subst. ~en ~er ORDLED: till-lämp-nings--före-skrift-en
  Svensk ordbok
 4. optik

  optik, vetenskap, teknik och instrument som rör seendet och ljuset, dvs. alstring, utbredning och detektering av elektromagnetisk strålning i det för det mänskliga ögat synliga spektralområdet (våglängder 0,4–0,7 μm), men även i det ultravioletta (ned till nm) och infraröda (upp till mm) spektralområdet.
 5. Jean-Baptiste Colbert

  Colbert, Jean-Baptiste, född 29 augusti 1619, död 6 september 1683, fransk statsman, finansminister under Ludvig XIV och inflytelserik företrädare för en merkantilistisk politik vars mål framför allt var att öka statens förmåga att helt behärska och kontrollera den ekonomiska utvecklingen.
 6. formanalys

  formanalys, inom musiken den praktiska tillämpningen av formlära.
 7. applikation

  applikation, anbringande; tillämpning; även annat ord för applikationsbroderi.
 8. datorkraft

  datorkraft, bearbetningskapacitet i datorsystem, tillgänglig för ett flertal användare och tillämpningar.
 9. kemisk termodynamik

  kemisk termodynamik, tillämpningen av termodynamik i kemi, se termodynamik.
 10. expertsystem

  expertsystem, datorprogram som inom ett avgränsat kunskapsområde erbjuder ett stöd för problemlösning och beslutsfattande, jämförbart med förmågan hos mänskliga experter.