1. accrescens

    accrescens, den ökning av en arvinges eller testamentstagares lott som inträder då annan arvinges eller testamentstagares lott blir ledig, t.ex. därför att arvinge avstått från sin arvsrätt.
  2. Elisifs visa

    Elisifs visa, egentligen Elisif Nunna i Risberga kloster , en balladpastisch, som i sista strofen uppges vara skriven av Nicolaus Hermanni (Nils Hermansson), publicerad 1732 av J.G. Hallman.
  3. Nedre Ullerud

    Nedre Ullerud, f.d. församling i Forshaga kommun, Värmland (Värmlands län).