1. tillbaka

  tillba´ka adv. ORDLED: till--baka
  Svensk ordbok
 2. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 3. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.

 4. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 5. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 6. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).

 7. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 8. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 9. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 10. Fernão de Magalhães

  Magalhães, Fernão de, född cirka 1480, död 27 april 1521, portugisisk-spansk sjöfarare, ledare för den första europeiska världsomseglingen.