1. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 2. satanism

  satanism innebär att dyrka djävulen och det onda.
 3. gudstjänst

  gudstjänst, sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud.
 4. azteker

  azteker var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var maya och inka).
 5. Ganesha

  Ganesha är en gud inom hinduismen.
 6. djävulsdyrkan

  djävulsdyrkan är att tillbe eller att stå i förbund med djävulen, se satanism.
 7. voodoo

  voodoo är en religion som härstammar från Afrika och kom med svarta slavar till Västindien.
 8. inka

  inka var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

 9. Olympen

  Olympen är gudarnas boning i den gamla grekiska religionen.
 10. Shankara

  Shankara ( Śaṅkara eller Śaṅkarācārya), indisk filosof som enligt den vanligaste traditionen levde 788–820; ca 700–750 är dock troligare.