1. tillfredsställa

  till`fredsställa verb tillfredsställde tillfredsställt, pres. tillfredsställer ORDLED: till-freds--ställ-er SUBST.: tillfredsställande; tillfredsställelse
  Svensk ordbok
 2. tillfredsställande

  till`fredsställande adj., ingen böjning ORDLED: till-freds--ställ-ande
  Svensk ordbok
 3. tillfredsställelse

  till`fredsställelse subst. ~n ORDLED: till-freds--ställ-els-en
  Svensk ordbok
 4. lustmord

  lustmord, mord som begåtts för tillfredsställelse av sjuklig (sexual)drift.
 5. nyttighet

  nyttighet, inom ekonomin vara eller tjänst som direkt eller indirekt kan bidra till att människors önskningar eller behov tillfredsställs.
 6. masturbation

  masturbation, att med handen stimulera och tillfredsställa sig själv eller sin partner sexuellt.
 7. autoerotik

  autoerotik, sexuell tillfredsställelse utan medverkan av en partner.
 8. göjemånad

  göjemånad, ett i svenska almanackor till och med år 1900 använt parallellt namn på månaden februari.
 9. vårdkvalitet

  vårdkvalitet, graden av måluppfyllelse i vårdarbetet.
 10. primär omvårdnad

  primär omvårdnad (engelska primary nursing), omvårdnadsfilosofi vars främsta syfte är att i vårdsituationen tillfredsställa patientens individuella behov, som kan vara av medicinsk, psykisk, kulturell, andlig och social karaktär, samt att underlätta för patienten att använda sin egenvårdsförmåga när så är möjligt.