1. tillfriskna

  till`friskna verb ~de ~t ORDLED: till--frisk-nar SUBST.: tillfrisknande, tillfriskning
  Svensk ordbok
 2. metanol

  metanol, metylalkohol, träsprit, CH3OH, färglös vätska med kokpunkt 64,5 °C och med en lukt påminnande om etanol.

 3. flockimmunitet

  flockimmunitet, immunologiskt fenomen som uppträder när andelen av en befolkning som är immun mot ett smittämne är tillräckligt stor för att spridningen ska bli kraftigt begränsad.

 4. tillfrisknande

  till`frisknande subst. ~t ORDLED: till--frisk-nand-et
  Svensk ordbok
 5. glykol

  glykoʹl (av glycerin och alkohol)etan-1,2-diol1,2-etandiol, HOCH2CH2OH, färglös, tämligen tjockflytande vätska med söt smak.

 6. Erik XIV

  Erik XIV, född 13 december 1533, död 26 februari 1577, svensk kung 1560–68, son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen–Lauenburg.
 7. healing

  healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva upplevelse av tillfrisknande.
 8. anabola steroider

  anabola steroider, anabola-androgena steroider, steroider som utvecklats genom kemisk förändring av det manliga könshormonet testosteron i syfte att vid användning som läkemedel öka den anabola (vävnadsuppbyggande) och minska den androgena (förmanligande) effekten.
 9. Karl XIII

  Karl XIII, Carl XIII, född 7 oktober 1748, död 5 februari 1818, kung av Sverige från 1809 och av Norge från 1814 (i Norge även kallad Karl II), son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, bror till Gustav III.
 10. konvalescens

  konvalescens, konvalescensperiod, konvalescenstid, perioden närmast efter en sjukdoms akuta fas, dvs. efter det att man haft klara sjukdomssymtom.