1. tillhandahålla

  tillhan`dahålla verb tillhandahöll tillhandahållit tillhandahållen tillhandahållna, pres. tillhandahåller ORDLED: till-handa--håll-er SUBST.: tillhandahållande, tillhandahållning
  Svensk ordbok
 2. lotsled

  lotsled, farled i vilken lots tillhandahålls.
 3. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

 4. förläggare

  förläggare, den som tillhandahåller råvaror etc. i ett förlagssystem.
 5. värdepappersrörelse

  värdepappersrörelse, verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet.
 6. återförsäkringsbolag

  återförsäkringsbolag, försäkringsbolag som uteslutande tillhandahåller återförsäkringsskydd och således inte meddelar direkt försäkring.
 7. support

  support, stöd, hjälp, särskilt om tjänster som tillhandahålls av ett företags kundtjänst.
 8. beställningsköp

  beställningsköp, juridisk term för sådana tillverkningsavtal där tillverkaren själv ska tillhandahålla ämnet för tillverkningen, t.ex. ett båtbygge.
 9. Institutet för byggdokumentation

  Institutet för byggdokumentation, Byggdok, Stockholm, oberoende stiftelse bildad 1966 och vars huvuduppgift var att samla in och tillhandahålla information främst om byggbranschen.
 10. logotek

  logotek, språkligt serviceorgan som tillhandahåller texter och språkliga data i elektronisk form.