1. tillstyrkan

  tillstyrkan, yttrande med förslag till godkännande beslut i samband med beredning av ett ärende.
 2. tillsynslärare

  tillsynslärare, tidigare benämning på innehavare av arvodestjänst som biträdande skolledare i grundskola med uppgift att biträda rektor i ledningen av skolans verksamhet.
 3. tillsyn

  tillsyn, tidigare brandsyn, kontroll av att den enskilde lever upp till de krav som lagstiftningen ställer på brandskydd.
 4. tillståndsdiagram

  tillståndsdiagram, fasdiagram, diagram som visar det termodynamiskt stabila tillståndet hos ett system för olika värden på de storheter som kontrolleras i ett försök.
 5. tillsvidareanställning

  tillsvidareanställning, fast anställning, en anställningsform som innebär att anställningen inte är tidsbegränsad.
 6. tills

  2tills prep.
  Svensk ordbok
 7. tills

  1tills konj.
  Svensk ordbok
 8. metastabilt tillstånd

  metastabilt tillstånd, exciterat tillstånd hos en atom, atomkärna eller molekyl, som har en exceptionellt lång livslängd.
 9. stationära tillståndet

  stationära tillståndet, engelska steady state, kosmologisk teori som framlades av de brittiska forskarna Hermann Bondi, Thomas Gold och Fred Hoyle 1948.
 10. tillståndsvillkor

  tillståndsvillkor, inom miljörätten villkor i tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för miljöfarlig verksamhet.