1. tillsäga

  tillsäga [til`säga (långt ä) el. til`säja] verb tillsade tillsagt, pres. tillsäger ORDLED: till--säg-er SUBST.: tillsägande, tillsägning; tillsägelse
  Svensk ordbok
 2. tillsägelse

  till`sägelse [-säg- (långt ä) el. -säj-] subst. ~n ~r ORDLED: till--säg-els-en
  Svensk ordbok
 3. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 4. brottning

  brottning, kampsport mellan två personer.
 5. nödvärn

  nödvärn, nödvärnsrätt, juridisk ansvarsfrihetsgrund.
 6. avlösning

  avlösning, absolution , tillsägande av syndernas förlåtelse.
 7. absolution

  absolution, tillsägelse om syndernas förlåtelse vid bikt eller allmänt skriftermål; se avlösning.
 8. varning

  varning, åtgärd inom arbetsrätten.
 9. tjänsteförseelse

  tjän`steförseelse subst. ~n ~r ORDLED: tjänste--för-se-els-en
  Svensk ordbok
 10. förhållningsorder

  förhåll`ningsorder subst. ~n, plur. ~ ORDLED: för-håll-nings--ordern
  Svensk ordbok