1. tillskott

  till`skott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: till--skott-et
  Svensk ordbok
 2. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 3. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 4. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 5. kromosomavvikelse

  kromosomavvikelse, kromosomrubbning, kromosommutation, kromosomal aberration, förändring av kromosomernas antal eller form.

 6. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 7. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 8. epigenetik

  epigenetik, vetenskapen om kemiska förändringar i arvsmassan som långsiktigt påverkar en gen på annat sätt än genom förändring av deras sekvens av kvävebaser.

 9. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, eller metabolism, kallas det när kroppens celler bryter ner ämnen som finns i maten och använder energin och materialet från ämnena för att bygga upp nya celler och organ.
 10. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.