1. tillställning

  till`ställning subst. ~en ~ar ORDLED: till--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 2. offentlig tillställning

  offentlig tillställning, en för allmänheten anordnad tillställning av väsentligen nöjes- eller förströelsekaraktär.
 3. Denys Arcand

  Arcand, Denys, född 1941, kanadensisk filmregissör och manusförfattare (franskspråkig), gift med producenten Denise Robert ( född 1954).
 4. Pär Nuder

  Nuder, Pär, född 1963, politiker (socialdemokrat), finansminister 2004–06, riksdagsledamot 1994–2009.
 5. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 6. konventionell

  konventionell är till exempel en person, en klädsel eller en tillställning som följer traditionella regler.
 7. ordningslagen

  ordningslagen, lag som innehåller bestämmelser som rör ordning och säkerhet, bl.a. om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, om användning av offentlig plats och om ordnings- och säkerhetsfrågor i kollektivtrafiken.
 8. bönkung

  bönkung, kung Böna , huvudrollen i ett numera bortlagt sällskapsnöje, vanligen på trettondagen.
 9. vernissage

  vernissage är öppnandet av en konstutställning på ett museum eller ett galleri.
 10. offentlig plats

  offentlig plats, enligt ordningslagen benämning på bl.a. allmän väg, gata, torg, park eller hamnområde som är upplåtna och tillgängliga för allmänheten.