1. tillstånd

  till`stånd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: till--stånd-et
  Svensk ordbok
 2. degenererade tillstånd

  degenererade tillstånd inom kvantmekaniken, se degeneration.
 3. exciterat tillstånd

  exciterat tillstånd, tillstånd för ett kvantmekaniskt system.
 4. stationärt tillstånd

  stationärt tillstånd, begrepp i kvantmekaniken (engelska stationary state).
 5. rekurrent tillstånd

  rekurrent tillstånd (latin recurrens, genitiv recurrentis, ’återkommande’, av recurro ’skynda tillbaka’, ’återkomma’), inom teorin för stokastiska processer ett tillstånd i en Markov-kedja till vilket man återkommer med sannolikhet 1.
 6. metastabilt tillstånd

  metastabilt tillstånd, exciterat tillstånd hos en atom, atomkärna eller molekyl, som har en exceptionellt lång livslängd.
 7. glasigt tillstånd

  glasigt tillstånd, benämning på tillstånd där ämnen saknar de för kristaller karakteristiska egenskaperna, t.ex. klyvbarhet i vissa symmetriplan, olika optiska egenskaper i olika riktningar etc.
 8. vegetativt tillstånd

  vegetativt tillstånd, inom medicinen benämning på ett tillstånd som kan uppstå vid mycket omfattande skada på hjärnan, framför allt hjärnbarken, orsakad av skalltrauma, sjukdom, giftverkan eller syrebrist.
 9. avtalslöst tillstånd

  avtalslöst tillstånd, inom arbetsrätten en period då det inte finns något kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor.
 10. kollektivavtalslöst tillstånd

  kollektivavtalslöst tillstånd, arbetsrättslig term för det rättsliga läge som råder under tiden mellan det att ett kollektivavtal löpt ut och ett nytt trätt i kraft.