1. metastabilt tillstånd

  metastabilt tillstånd, exciterat tillstånd hos en atom, atomkärna eller molekyl, som har en exceptionellt lång livslängd.
 2. stationärt tillstånd

  stationärt tillstånd, begrepp i kvantmekaniken (engelska stationary state).
 3. exciterat tillstånd

  exciterat tillstånd, tillstånd för ett kvantmekaniskt system.
 4. rekurrent tillstånd

  rekurrent tillstånd (latin recurrens, genitiv recurrentis, ’återkommande’, av recurro ’skynda tillbaka’, ’återkomma’), inom teorin för stokastiska processer ett tillstånd i en Markov-kedja till vilket man återkommer med sannolikhet 1.
 5. stationära tillståndet

  stationära tillståndet, engelska steady state, kosmologisk teori som framlades av de brittiska forskarna Hermann Bondi, Thomas Gold och Fred Hoyle 1948.
 6. tillståndsdiagram

  tillståndsdiagram, fasdiagram, diagram som visar det termodynamiskt stabila tillståndet hos ett system för olika värden på de storheter som kontrolleras i ett försök.
 7. kollektivavtalslöst tillstånd

  kollektivavtalslöst tillstånd, arbetsrättslig term för det rättsliga läge som råder under tiden mellan det att ett kollektivavtal löpt ut och ett nytt trätt i kraft.
 8. vegetativt tillstånd

  vegetativt tillstånd, inom medicinen benämning på ett tillstånd som kan uppstå vid mycket omfattande skada på hjärnan, framför allt hjärnbarken, orsakad av skalltrauma, sjukdom, giftverkan eller syrebrist.
 9. tillståndsekvation

  tillståndsekvation, ekvation som anger sambandet mellan fysikaliska egenskaper hos ett betraktat system.
 10. tillståndstäthet

  tillståndstäthet, storhet som anger antalet enligt kvantfysikens lagar tillåtna tillståndsvärden per energienhet hos ett fysikaliskt system.