1. ting

  ting, allmänt ord för välavgränsat objekt, såväl av konkret som av abstrakt slag.
 2. tingsrätt

  tingsrätt, allmän underrätt och första instans inom det allmänna domstolsväsendet.

 3. ting

  ting var ett möte där fria män i ett område samlades för att diskutera och besluta om sådant som rörde alla som bodde i området.
 4. tinglid

  tinglid, tingmannalid , benämning på den nordiska hird som omgav Knut den store i hans egenskap av engelsk kung.
 5. Samuel C.C. Ting

  Ting, Samuel (Sam) Chao Chung, född 1936, elementarpartikelfysiker, född i USA men uppväxt i Kina.

 6. ting

  ting subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ting-et
  Svensk ordbok
 7. tingsdomare

  tingsdomare, äldre benämning på biträdande domare i häradsrätt.
 8. tingsfiskal

  tingsfiskal, icke-ordinarie juristdomare i tingsrätt.
 9. tingslag

  tingslag, före 1971 en häradsrätts rättskipningsområde.
 10. tinget i sig

  tinget i sig, centralt uttryck i Kants filosofi. Enligt Kant måste man noga skilja mellan tinget i sig (tyska das Ding an sich) och tinget sådant det ter sig för oss, eller mellan noumenon och phaenomenon.