1. ting

  ting, allmänt ord för välavgränsat objekt, såväl av konkret som av abstrakt slag.
 2. ting

  ting,  inom juridiken äldre benämning på ett möte där alla fria män avhandlade gemensamma angelägenheter, men numera den benämning rättegångsbalken använder på tingsrätts sammanträde för huvudförhandling.
 3. ting

  ting subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ting-et
  Svensk ordbok
 4. ting yao

  ting yao, kinesiskt porslin, se ding yao.
 5. Samuel C.C. Ting

  Ting, Samuel (Sam) Chao Chung, född 1936, elementarpartikelfysiker, född i USA men uppväxt i Kina.

 6. tingsfrid

  tingsfrid, i äldre lagstiftning även benämnd rättegångsfrid, den frid och rättstrygghet som man i äldre tid försökte tillförsäkra såväl själva tingsmenigheten som dem som färdades till och från ett ting.
 7. Tingstäde

  Tingstäde, f.d. församling på Gotland.
 8. tinglid

  tinglid, tingmannalid , benämning på den nordiska hird som omgav Knut den store i hans egenskap av engelsk kung.
 9. tingsställe

  tingsställe, den ort där tingsrätt håller sammanträde för huvudförhandling.
 10. Tingstädemästaren

  Tingstädemästaren, gotländsk eller tysk träskulptör, verksam under 1200-talets andra fjärdedel.