1. direkt demokrati

  direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.
 2. tinga

  ting`a verb ~de ~t ORDLED: ting-ar SUBST.: tingande
  Svensk ordbok
 3. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 4. ting

  ting,  inom juridiken äldre benämning på ett möte där alla fria män avhandlade gemensamma angelägenheter, men numera den benämning rättegångsbalken använder på tingsrätts sammanträde för huvudförhandling.

 5. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. ting

  ting, allmänt ord för välavgränsat objekt, såväl av konkret som av abstrakt slag.
 9. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 10. Arthur Conan Doyle

  Doyle, Sir Arthur Conan, född 22 maj 1859, död 7 juli 1930, brittisk författare, brorson till Richard Doyle.