1. tinga

  ting`a verb ~de ~t ORDLED: ting-ar SUBST.: tingande
  Svensk ordbok
 2. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 3. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 4. ting

  ting, allmänt ord för välavgränsat objekt, såväl av konkret som av abstrakt slag.
 5. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 8. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 9. direkt demokrati

  direkt demokrati, beslutsform där de röstberättigade i demokratisk ordning själva fattar beslut i enskilda sakfrågor.
 10. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.