1. tinget i sig

  tinget i sig, centralt uttryck i Kants filosofi. Enligt Kant måste man noga skilja mellan tinget i sig (tyska das Ding an sich) och tinget sådant det ter sig för oss, eller mellan noumenon och phaenomenon.
 2. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 3. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 4. Arthur Schopenhauer

  Schopenhauer, Arthur, född 22 februari 1788, död 21 september 1860, tysk filosof.
 5. epifani

  epifani, religionsvetenskaplig term för en plötslig gudomlig uppenbarelse; jämför epifania.
 6. Vista härad

  Vista härad, område beläget vid Vätterns östra strand, mittemot Visingsö som även ingår i häradet.
 7. essens

  essens, filosofisk term, skapad som motsvarighet till det aristoteliska ousia, vars ena huvudbetydelse missuppfattades i platonistisk riktning som beteckning för en för flera olika ting av samma slag (”art”, ”species”) gemensam evig och oföränderlig urbild eller urform.
 8. Ding an sich

  Ding an sich, egentligen das Ding an sich, tinget i sig, den av Kant skapade filosofiska termen för verkligheten sådan den är i sig själv, oberoende av vår uppfattning.
 9. landsting

  landsting, medeltida benämning i Danmark, Finland och Sverige på ett för en hel lagsaga eller ett helt landskap gemensamt ting.
 10. county

  county, grevskap, lokal förvaltningsenhet i Storbritannien, Irland och USA.