1. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.
 2. tio budorden

  tio budorden är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva, se tio Guds bud.
 3. tionde

  tionde, kyrklig skatteform med ursprung i Gamla Testamentet (Första Moseboken 14:20 och Femte Moseboken 14:22).
 4. tio

  tio-, prefix inom kemisk nomenklatur som anger förekomsten av svavel i en molekyl, t.ex. tiocyanat, SCN , och tiofen, C 4H 4S.
 5. tioarmade bläckfiskar

  tioarmade bläckfiskar, Teuthida, tidigare Decapoda, ordning tvågälade bläckfiskar, i äldre svensk litteratur också kallade kalmarer.
 6. tioler

  tioler, äldre benämning merkaptaner, organiska föreningar i vilka minst en tiolgrupp, –SH, är bunden till kol (RSH där R är en kolvätegrupp).

 7. tiofotade kräftdjur

  tiofotade kräftdjur, Decapoda, ordning kräftdjur som omfattar praktiskt taget alla större kräftdjur och nästan alla ekonomiskt viktiga grupper, såsom räkor, kräftor, languster, humrar och krabbor.
 8. tiocyanater

  tiocyanater, äldre namn rodanider, salter och estrar av tiocyansyra, HSCN.

 9. tio

  ti`o vard. äv. ti`e räkn.
  Svensk ordbok
 10. stat

  stat har alltsedan antiken definierats på olika sätt med hänsyn till karaktär, organisation och uppgifter.