1. tio

  tio-, prefix inom kemisk nomenklatur som anger förekomsten av svavel i en molekyl, t.ex. tiocyanat, SCN , och tiofen, C 4H 4S.
 2. tio

  ti`o vard. äv. ti`e räkn.
  Svensk ordbok
 3. Tio-gruppen

  Tio-gruppen, konsthantverkskollektiv, se 10-gruppen.
 4. tio budorden

  tio budorden är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva, se tio Guds bud.
 5. Tio Fotografer

  Tio Fotografer, Stockholm, ekonomisk förening bildad 1958 av fotograferna Sten Didrik Bellander, Harry Dittmer, Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld, Rune Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils Nilsson, Georg Oddner och Lennart Olson.
 6. tio-

  tio- förled
  Svensk ordbok
 7. tio Guds bud

  tio Guds bud är korta regler i Bibeln som förklarar för människor hur de ska dyrka Gud och hur de ska leva.
 8. tioårsregeln

  tioårsregeln, föreskrift i miljöbalken som medger omprövning tio år efter beslutet av bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse samt ändring eller upphävande av villkor eller andra bestämmelser eller utfärdande av nya sådana villkor i tillstånd enligt denna balk.
 9. tioredoxin

  tioredoxin, protein som finns i alla organismer och som bl.a. överför elektroner till ribonukleotidreduktas, det enzym som katalyserar bildning av byggstenarna i DNA.
 10. tiohuggare

  tiohuggare, klinkbyggd roddbåt av trä av traditionell typ.