1. tiotal

  tiotal [ti`o- el. vard. ti`e-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tio--tal-et
  Svensk ordbok
 2. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 3. tiotalet

  tiotalet, 10-talet, litteraturhistorisk benämning på 1910-talets litteratur och författare, främst med avseende på decenniets samhällsfokuserade, realistiska diktning.
 4. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 5. Daniel Defoe

  Defoe, Daniel, född 1660, död 24 april 1731, brittisk författare och journalist.
 6. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 7. kärnvapen

  kärnvapen är bomber, projektiler och robotvapen som använder kärnladdningar.

 8. upanishaderna

  upanishaderna (sanskrit upaniṣad, med den oklara betydelsen av ’placering ned- och intill’), de äldsta indiska filosofiska sanskrittexterna.
 9. stare

  stare, Sturnus vulgaris, art i fågelfamiljen starar.
 10. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.