1. Tirana

  Tirana, albanska Tiranë, huvudstad i Albanien; 587 100 invånare (2012).
 2. tiramisù

  tiramisù, italiensk efterrätt.
 3. tiram

  tiram, TMTD, tetrametyltiuramdisulfid, organisk svavelförening tillhörande gruppen ditiokarbamater.
 4. tira

  ti`ra verb ~de ~t ORDLED: tir-ar SUBST.: tirande, tirning (till 1)
  Svensk ordbok
 5. tir

  tir, det spiralformade mellanrum som uppstår mellan parterna (trådsträngarna) när repslagare slår samman klenare tågvirke till linor, trossar eller kablar.
 6. Tiransundet

  Tiransundet, arabiska Maḍīq Tīrān, inloppet från Röda havet till Aqabaviken; 17 km långt och 9 km brett.
 7. tirad

  tira´d subst. ~en ~er ORDLED: tir-ad-en
  Svensk ordbok
 8. Rirkrit Tiravanija

  Tiravanija, Rirkrit, född 1961, thailändsk konstnär.
 9. TIR

  TIR, Transport International par la Route , ’internationell landsvägstransport’, internationell tullkonvention som antogs 1959 och administreras av Internationella vägtransportunionen (IRU).
 10. Johan Tirén

  Tirén, Johan, 1853–1911, konstnär, bror till Karl Tirén.