1. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 2. Titanic

  Titanic, fartyg som på sin jungfruresa från Southampton till New York sent på kvällen 14 april 1912 i hög fart kolliderade med ett isberg och sjönk.
 3. tita

  tita, fågel, se titor.
 4. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 5. Titanic

  Titanic, amerikansk film i regi av James Cameron (premiär 1997).
 6. titaner

  titaner, i grekisk mytologi tolv odödliga barn till Uranos (Himlen) och Gaia (Jorden): sönerna Kronos, Hyperion, Iapetos, Okeanos, Koios och Krios samt döttrarna Rhea, Tethys, Themis, Mnemosyne, Foibe och Theia.

 7. titanfixtur

  titanfixtur, artificiell tandrot framställd av titan, vilken opereras in i käkbenet (ett bioimplantat) och läker fast där (osseointegrering) för att användas som fäste för kronor, broar eller proteser.

 8. titandioxid

  titandioxid, TiO 2, det dominerande vita färgpigmentet.
 9. tita

  ti`ta subst. ~n titor ORDLED: tit-an
  Svensk ordbok
 10. titanotherier

  titanotherier, Titanotherioidea , brontotherier, utdöd överfamilj uddatåiga hovdjur.