1. keramik

    keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
  2. titan

    titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.