1. titandioxid

  titandioxid, TiO 2, det dominerande vita färgpigmentet.
 2. färgämnen

  färgämnen, organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge föremål och material färg; jämför färgpigment.
 3. solskyddsfaktor

  solskyddsfaktor, mått på den solskyddande förmågan hos en hudkräm.
 4. vitt

  vitt, i fysikalisk mening den optiska egenskapen hos ljus av samtliga våglängder inom det synliga området där varje våglängd har samma intensitet.
 5. färgpigment

  färgpigment, olösliga ”pulver” i olika färger som kan användas till t.ex. målning eller tryck genom att blandas med ett bindemedel och påföras en yta; se färgämnen.
 6. glasfiber

  glasfiber, samlingsterm för material som i smält tillstånd bearbetats till fiber med en diameter mellan ca 0,001 och 0,1 mm.
 7. modifikationer

  modifikationer, kemiskt begrepp som främst avser två typer av olikheter nämligen polymorfi och allotropi.
 8. rutil

  rutil, rödbrunt till svart mineral med sammansättningen TiO 2.
 9. titanvitt

  titanvitt, färgpigment baserat på titandioxid, se titan (Föreningar).
 10. livsmedelsfärg

  livsmedelsfärg, tillsats som används för färgning av livsmedel.