1. titta

  titt`a verb ~de ~t ORDLED: titt-ar SUBST.: tittande (till 1); 1titt (till 1)
  Svensk ordbok
 2. titta ut

  titta u´t verb tittade tittat ORDLED: titt-ar SUBST.: uttittande, uttittning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. titta efter

  titta efter [ef´- el. ef`-] verb tittade tittat ORDLED: titt-ar
  Svensk ordbok
 4. titta upp

  titta upp´ verb tittade tittat ORDLED: titt-ar SUBST.: upptittande
  Svensk ordbok
 5. titta över

  titta ö´ver verb tittade tittat ORDLED: titt-ar
  Svensk ordbok
 6. titta till

  titta till´ verb tittade tittat ORDLED: titt-ar SUBST.: tilltittande
  Svensk ordbok
 7. titta fram

  titta fram´ verb tittade tittat ORDLED: titt-ar SUBST.: framtittande
  Svensk ordbok
 8. tittare

  titt`are subst. ~n äv. tittarn, plur. ~, best. plur. tittarna ORDLED: titt-ar-en
  Svensk ordbok
 9. tittarstorm

  titt`arstorm subst. ~en ~ar ORDLED: titt-ar--storm-en
  Svensk ordbok
 10. titt

  1titt subst. ~en ~ar ORDLED: titt-en
  Svensk ordbok