1. titulera

  titule´ra verb ~de ~t ORDLED: titul-er-ar SUBST.: titulerande, titulering
  Svensk ordbok
 2. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.

 3. Svenska Arkitekters Riksförbund

  Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR, yrkesideell organisation, bildad 1936.
 4. maharadja

  maharadja, mahārājā, maharaja, indisk furstetitel.
 5. patriark

  patriark, kyrklig ämbetstitel.
 6. baron

  baron, adelstitel, från början under feodalväsendets tid den främste godsherren direkt under en kejsare eller kung.
 7. friherre

  friherre (efter tyska Freiherr), i Sverige adelstitel i rang efter greve.
 8. beskickning

  beskickning, diplomatisk representation hos främmande stat.
 9. Xi Jinping

  Xi Jinping, född 15 juni 1953, kinesisk politiker, generalsekreterare för kommunistpartiet sedan 2012, president sedan 2013.

 10. Bergsstaten

  Bergsstaten, beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning med uppgift att enligt minerallagen (1991:45) handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.