1. tjänst

  tjänst saknar som fackterm internationellt antagen definition, men definieras i Sverige som en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov.
 2. tjänstesamhälle

  tjänstesamhälle, samhälle i vilket ekonomin domineras av privat och offentlig tjänstesektor.
 3. tjänstesektor

  tjänstesektor, övergripande benämning på privata och offentliga producenter av tjänster.

 4. tjänsteplikt

  tjänsteplikt, arbetsskyldighet i krig och under vissa förhållanden enligt lagen om totalförsvarsplikt.
 5. tjänstehjon

  tjänstehjon, legohjon, detsamma som tjänstefolk.
 6. tjänsteman

  tjänsteman, löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete.
 7. köp av sexuell tjänst

  köp av sexuell tjänst, sexköp, sexualbrott enligt 6 kap 11 § brottsbalken som innebär att någon mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse.

 8. tjänstefolk

  tjänstefolk, tjänstehjon , legohjon, benämning på dem som förr var anställda i någons lantbruk eller hushåll.
 9. tjänstepension

  tjänstepension, komplettering till den allmänna pensionen.

 10. Tjänstekvinnans son

  Tjänstekvinnans son, självbiografisk romansvit i fyra delar av August Strindberg.