1. tolka

  tolka är att försöka förstå och förklara vad någon säger eller gör eller något som händer; se tolkning.
 2. tolka

  tolka [tål`-] verb ~de ~t ORDLED: tolk-ar SUBST.: tolkande, tolkning
  Svensk ordbok
 3. tolkare

  tolkare [tål`-] subst. ~n äv. tolkarn, plur. ~, best. plur. tolkarna ORDLED: tolk-ar-en
  Svensk ordbok
 4. tolk

  tolk, i datasystem detsamma som interpretator.
 5. tolk

  tolk är en person som oftast muntligt förmedlar ett ”budskap” från ett språk till ett annat; se tolkning.
 6. tolk

  tolk, toleranstolk, standardiserat mätdon för kontroll av att släta eller gängade axlar eller hål håller mått inom tolererade värden.
 7. Tolk- och översättarinstitutet

  Tolk- och översättarinstitutet, TÖI, institut för högskoleutbildning av tolkar och översättare.
 8. tolk

  tolk [tål´k] subst. ~en ~ar ORDLED: tolk-en
  Svensk ordbok
 9. John Forsell

  Forsell, John, 1868–1941, opera- och konsertsångare, operachef, hovsångare 1909; jämför släktartikel Forssell (efter Johan Laurentii Forsselius).
 10. Brita af Geijerstam

  af Geijerstam, Brita, född Gemmel, 1902–2003, författare; jämför släktartikel af Geijerstam.