1. tolvfingertarm

  tolvfingertarm, duodenum, tunntarmens första del, hos människan ca 25 cm lång, vilket motsvarar tolv fingrars bredd; därav tarmens namn.
 2. tolvfingertarm

  tolvfingertarm [tål`v-] subst. ~en ~ar ORDLED: tolv-finger--tarm-en
  Svensk ordbok
 3. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 4. tolvfingertarmssår

  tolvfingertarmssår, ulcus duodeni , en form av magsårssjukdom.
 5. magsäck

  magsäck är den säck i magen dit maten kommer när man har svalt den och den har gått genom matstrupen.
 6. bukspottkörtel

  bukspottkörtel är en körtel i bukhålan.
 7. gallgångarna

  gallgångarna, gångsystemet för gallan innefattande såväl gångarna inom levern, de intrahepatiska, som utanför levern, de extrahepatiska gallgångarna.
 8. gallblåsa

  gallblåsa, vesica fellea, hos många ryggradsdjur en blåsa som ansluter till gallgången och samlar upp galla som bildas i levern.
 9. magsårssjukdom

  magsårssjukdom, magsår, slemhinnesår i magsäck (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni).

 10. NSAID

  NSAID, non-steroid antiinflammatory drugs, cyklooxygenashämmare, COX-hämmare, grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkningar.