1. ton

  ton är ett ljud som skapas när luften vibrerar och skapar en tryckvåg som uppfattas av örat.

 2. tonhöjd

  tonhöjd, den egenskap hos en ton som gör att den kan inordnas längs en skala mellan hög och låg (se ton).
 3. ton

  ton, internationell metrisk enhet för vikt (massa) med beteckningen t. 1 ton = 1 000 kilogram.
 4. Tonga

  Tonga, stat i södra Stilla havet.

 5. Tonkinbuktintermezzot

  Tonkinbuktintermezzot, benämning på en händelse i augusti 1964 då nordvietnamesiska torpedbåtar rapporterades ha anfallit två amerikanska jagare i Tonkinbukten.
 6. blå ton

  blå ton, musikterm, se blue note.
 7. tonalitet

  tonalitet, kvalitet inom ett tonförråd som kännetecknas av att tonföljder och klanger ingår i ett system av inbördes funktionella relationer, med utgångspunkt i en centralton.

 8. tonfisk

  tonfisk, blåfenad tonfisk, Thunnus thynnus, art i familjen makrillfiskar.
 9. tonika-do-systemet

  tonika-do-systemet, musikpedagogisk metod, införd i Tyskland vid sekelskiftet 1900 som en vidareutveckling av Tonic sol-fa-systemet.
 10. Tony Blair

  Blair, Anthony (Tony), född 6 maj 1953, brittisk politiker (Labour), partiledare 1994–2007, premiärminister 1997–2007.