1. ton

  ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
 2. ton

  ton, ickemetriska enheter för vikt (massa) i Brittiska samväldet (UK) och i USA: 1 ton (UK) = 1 long ton (US) ≈ 1 016,047 kilogram och 1 ton (US) ”short ton” ≈ 907,1847 kilogram.
 3. ton

  ton, internationell metrisk enhet för vikt (massa) med beteckningen t. 1 ton = 1 000 kilogram.
 4. ton

  ton, term för olika sätt att utföra högtidlig sångrecitation i form av kantillation, t.ex. prefationston och psalmton.
 5. ton

  ton, registerton, äldre volymenhet för fartygs dräktighet. 1 registerton = 100 engelska kubikfot ≈ 2,83 kubikmeter.
 6. ton

  2ton [tån´] subst. ~net, plur. ~, best. plur. ~nen ORDLED: tonn-et
  Svensk ordbok
 7. ton

  1ton subst. ~en ~er ORDLED: ton-en
  Svensk ordbok
 8. Ton Koopman

  Koopman, Ton, född 1944, nederländsk cembalist och organist.
 9. long ton

  long ton, engelskt ton, viktenhet, se engelska enheter (Enheter för vikt, massa).
 10. blå ton

  blå ton, musikterm, se blue note.