1. tona

  to`na verb ~de ~t ORDLED: ton-ar SUBST.: tonande (till 1 och 3), toning (till 3)
  Svensk ordbok
 2. tonas

  tonas, geologisk period, ca 1 000–850 miljoner år före nutid, som utgör äldre delen av den neoproterozoiska eran.
 3. tonansats

  tonansats, den första delen av en ton, under vilken ljudstyrkan ökar.
 4. tonalitet

  tonalitet, kvalitet inom ett tonförråd som kännetecknas av att tonföljder och klanger ingår i ett system av inbördes funktionella relationer, med utgångspunkt i en centralton.
 5. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.
 6. tonaccent

  tonaccent, framhävningsmönster som fonetiskt i första hand realiseras genom tonhöjdsförloppet i ett ord.
 7. tonaudiogram

  tonaudiogram, en form av hörselkurva; se hörselprov.
 8. tonart

  tonart, benämning på ett tonsläkte inom dur och moll-systemet eller ett modus (t.ex. bland kyrkotonarterna) med angivande av dess bestämda plats i tonsystemet.
 9. tonande ljud

  tonande ljud, språkljud som till skillnad från tonlösa uttalas med stämbandston, dvs. med vibrerande stämband.
 10. tona ner

  tona ne´r el. tona ne´d verb tonade tonat ORDLED: ton-ar SUBST.: nertonande, nertoning, nedtonande, nedtoning
  Svensk ordbok