1. ton

  ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
 2. ton

  ton, ickemetriska enheter för vikt (massa) i Brittiska samväldet (UK) och i USA: 1 ton (UK) = 1 long ton (US) ≈ 1 016,047 kilogram och 1 ton (US) ”short ton” ≈ 907,1847 kilogram.
 3. ton

  ton, internationell metrisk enhet för vikt (massa) med beteckningen t. 1 ton = 1 000 kilogram.
 4. ton

  ton, term för olika sätt att utföra högtidlig sångrecitation i form av kantillation, t.ex. prefationston och psalmton.
 5. Tone

  Tone, Tonegawa, Japans största flod; 320 km lång.
 6. ton

  ton, registerton, äldre volymenhet för fartygs dräktighet. 1 registerton = 100 engelska kubikfot ≈ 2,83 kubikmeter.
 7. tonas

  tonas, geologisk period, ca 1 000–850 miljoner år före nutid, som utgör äldre delen av den neoproterozoiska eran.
 8. Ton Koopman

  Koopman, Ton, född 1944, nederländsk cembalist och organist.
 9. long ton

  long ton, engelskt ton, viktenhet, se engelska enheter (Enheter för vikt, massa).
 10. blå ton

  blå ton, musikterm, se blue note.