1. tonal

  tona´l adj. ~t ORDLED: ton-al
  Svensk ordbok
 2. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.
 3. tonalitet

  tonalitet, kvalitet inom ett tonförråd som kännetecknas av att tonföljder och klanger ingår i ett system av inbördes funktionella relationer, med utgångspunkt i en centralton.
 4. tonalitet

  tonalite´t subst. ~en ORDLED: ton-al-itet-en
  Svensk ordbok
 5. harmonisk rytm

  harmonisk rytm, rytmisk princip för ackordbyten inom tonal musik.
 6. musikalisk accent

  musikalisk accent, detsamma som tonal accent.
 7. George Russell

  Russell, George, 1923–2009, amerikansk jazzmusiker (kompositör, arrangör, orkesterledare och pianist) och musikteoretiker.
 8. bedräglig kadens

  bedräglig kadens, musikterm för en kadensform där dominantackordet inte följs av den förväntade tonikan utan av ett annat ackord.
 9. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 10. funktionslära

  funktionslära, inom musiken härledning av tonalitet och tonala egenskaper i ett verk ur tre huvudfunktioner: tonika (T), subdominant (S) och dominant (D).