1. tonal

  tona´l adj. ~t ORDLED: ton-al
  Svensk ordbok
 2. harmonisk rytm

  harmonisk rytm, rytmisk princip för ackordbyten inom tonal musik.
 3. musikalisk accent

  musikalisk accent, detsamma som tonal accent.
 4. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 5. funktionslära

  funktionslära, inom musiken härledning av tonalitet och tonala egenskaper i ett verk ur tre huvudfunktioner: tonika (T), subdominant (S) och dominant (D).
 6. bedräglig kadens

  bedräglig kadens, musikterm för en kadensform där dominantackordet inte följs av den förväntade tonikan utan av ett annat ackord.
 7. George Russell

  Russell, George, 1923–2009, amerikansk jazzmusiker (kompositör, arrangör, orkesterledare och pianist) och musikteoretiker.
 8. tvärstånd

  tvärstånd, musikterm för den stämföringstekniskt ”falska relation” som uppstår när en ton och dess efterföljande kromatiska förändring ligger i olika stämmor, t.ex. fallande e–c i överstämman mot stigande c–ess i understämman.
 9. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 10. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.