1. tonalitet

  tonalitet, kvalitet inom ett tonförråd som kännetecknas av att tonföljder och klanger ingår i ett system av inbördes funktionella relationer, med utgångspunkt i en centralton.
 2. tonalitet

  tonalite´t subst. ~en ORDLED: ton-al-itet-en
  Svensk ordbok
 3. polytonalitet

  polytonalitet, flera samtidigt klingande tonarter (tonaliteter).
 4. septimackord

  septimackord, fyrstämmigt ackord bildat genom tersstaplingar, t.ex. c–e–g–h.
 5. funktionslära

  funktionslära, inom musiken härledning av tonalitet och tonala egenskaper i ett verk ur tre huvudfunktioner: tonika (T), subdominant (S) och dominant (D).
 6. kvartharmonik

  kvartharmonik, inom musiken ett harmoniskt system byggt på kvartstapling (t.ex. g-c-f) i stället för den vanliga tersstaplingen som leder till treklanger.
 7. pantonalitet

  pantonalitet, musikterm: den tonalitet som utgår från ett tonförråd som i princip består av alla den kromatiska skalans toner, men som saknar grundton, tonika – eller omvänt där alla toner kan betraktas som samtidiga tonikor.
 8. inversion

  inversion, musikterm som innebär att de enskilda intervallen i en intervallföljd (tema, melodi, tolvtonserie) byter riktning i höjdled.
 9. harmonik

  harmonik, samlande benämning på musikens vertikala uttryckskvaliteter.
 10. Werner Wolf Glaser

  Glaser, Werner Wolf, 1910–2006, tysk-svensk tonsättare och musikpedagog.