1. bitonika

  bitonika, musikterm inom funktionsläran.
 2. comes

  comes den melodiska imitationen eller ”svaret” på temat (dux) i en fuga.
 3. tonem

  tonem, detsamma som tonaccent, särskilt när denna fungerar som tonalt fonem, dvs. där tonhöjdsförloppet är betydelseskiljande såsom i svenska Polen (accent 1) gentemot pålen (accent 2).
 4. Gunnar Thyrestam

  Thyrestam, Gunnar, 1900–84, tonsättare, organist i Ljusnarsberg 1938–55 och i Gävle 1955–68.
 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. funktionsanalys

  funktionsanalys, inom musiken analys av den roll en del (ton, rytmisk enhet, formdel etc.) spelar i ett större system av relationer.
 7. flerstämmighet

  flerstämmighet, musik som omfattar minst två samtidiga, särskiljbara melodilinjer.
 8. fuga

  fuga, kontrapunktisk musikform där oftast 3–4 stämmor uppträder i tematiskt strängt reglerade imitationsstrukturer (genomföringar) omväxlande med friare polyfona avsnitt (mellanspel).
 9. Alban Berg

  Berg, Alban, född 9 februari 1885, död 24 december 1935, österrikisk tonsättare, jämsides med Webern och Schönberg den viktigaste medlemmen i den s.k. andra eller nya Wienskolan.
 10. Anton (von) Webern

  Webern, Anton (von), född 3 december 1883, död 15 september 1945, österrikisk tonsättare och dirigent.