1. tonsteg

  tonsteg, avståndet mellan två toner, se intervall.
 2. tonsteg

  to`nsteg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ton--steg-et
  Svensk ordbok
 3. dess

  dess, musikterm, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen d, grundton i Dess-dur (5 ♭).
 4. ciss

  ciss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen c, grundton i ciss-moll (4 ♯).
 5. basun

  basun, dragbasun, ofta trombon, bleckblåsinstrument med cylindriskt tonrör och en rörlig dragbygel.
 6. aiss

  aiss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen a.
 7. dominant

  dominant, skalans femte tonsteg, som ofta har en framträdande roll i västerländsk melodibildning.
 8. hiss

  hiss, musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen h, på en klaviatur sammanfallande med tonen c.
 9. tonnamn

  tonnamn, musikterm.
 10. förtecken

  förtecken, tecken som i notskrift markerar ett halvt stegs höjning (anges med ♯) eller sänkning (anges med ♭) av en ton.