1. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.
 2. topologisk psykologi

  topologisk psykologi, riktning inom personlighets- och socialpsykologin baserad på den fältteori, utvecklad av Kurt Lewin, som definierar sina strukturella begrepp i topologiska (lägesgeometriska) termer, vilket givit riktningen dess namn.
 3. topologisk kemi

  topologisk kemi, disciplin inom kemi där molekyler flätas samman i allt mer komplexa strukturer, från långa länkar till invecklade knutar.

 4. topologisk

  topologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: topo-log-isk
  Svensk ordbok
 5. topologi

  topologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: topo-log-in
  Svensk ordbok